Maatalous

Merijärven maaseutupalveluiden tuottajana toimii Kalajoen kaupunki, joka hallinnoi 6 kunnan alueelle ulottuvaa yhteistoiminta-aluetta (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki). Alueen 825 aktiivisella maatilalla on peltoalaa n. 60 000 ha ja yhteinen maaseutuhallinto vastaa vuosittain n. 55 miljoonan euron maataloustukien maksatuksesta. Yhteistoiminta-alueen taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista päättää neuvottelukunta, jossa on 2 edustajaa/kunta.

Maaseutupalveluiden tehtäviin kuuluvat mm.

      EU- ja kansallisten korvausten käsittely, maksatus, tukineuvonta ja viljelijäkoulutukset
      Maaseutuelinkeinojen kehittäminen
      Hirvi-, lintu- ja petovahinkojen arviointi ja korvausten maksatus
      Maatalousmaan hinta-arviot, viranomaislausunnot

Maaseudun kehittämisraha
Tuettavat kohteet:

            Maksullinen lomitus
            Peltojen kalkitus
            Maa- ja lantanäyteanalyysit
            Maatalousalan koulutukset

Kehittämisrahan hakulomake

Maksullisen lomituksen kuntatuen hakulomake 

Lomituspalvelut

Merijärven lomituspalvelut tuottaa Kalajoen kaupunki. Yhteistyöalueeseen kuuluvat lisäksi Pyhäjoen ja Alavieskan kunnat.
https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/palvelut-maaseutuyrityksille/maaseutu-ja-lomitus/
https://www.toholampi.fi/lomituspalvelut/

Yhteystiedot
Maaseutuasiamies Timo Rahja puh. 044-4691 394
- pääsääntöisesti etätyössä, toimistopäivä erikseen sopien