Sidonnaisuusrekisteri

Kenen ilmoitus pitää tehdä

Keskeisistä luottamushenkilöistä lain mukaan sidonnaisuusilmoitus täytyy tehdä: kunnanhallituksen jäsenten, valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielinten jäsenten eli Merijärven tapauksessa teknisen lautakunnan jäsenten. Velvollisuus koskee myös varajäseniä.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät.

Mistä pitää ilmoittaa

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa, lähinnä yrityksen tai muun vastaavan yhteisön johtotehtävät (toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja). Luottamustoimi yrityksessä täytyy ilmoittaa, mikäli toimii yrityksen hallituksessa, hallintoneuvostossa tai niihin rinnastettavassa toimielimessä.

Merkittävällä varallisuudella tarkoitetaan varallisuutta, joka liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, esim. merkittävien kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiöiden omistamista. Pelkästään oman asunnon osakkeenomistusta ei tarvitse ilmoittaa. Myös merkittävät maa- ja metsäomistukset tulee ilmoittaa. Varallisuudesta ilmoitetaan omassa kunnassa sijaitsevat omistukset. Myös elinkeinoelämään liittyvät merkittävät velat ja takaukset tulee ilmoittaa.

Yhdistys- ja säätiötoiminta tulee ilmoittaa, mikäli niillä on merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamiseen.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja siinä ilmoitetuista sidonnaisuuksista. Tietoja on mahdollista täydentää niiden muuttuessa.

Sidonnaisuusilmoituksista muodostuvaan henkilörekisteriin sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Rekisteri julkaistaan kunnan kotisivuilla www.merijarvi.fi lukuun ottamatta julkisuuslain eli laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt kuntalain 84 §:n mukaisesti sille toimitetut luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Alla ovat Merijärven kunnan sidonnaisuusrekisterissä olevat ilmoitukset:

Ahonen Heta
Alin-Biari Musafiri Tuula

Hentilä Paavo
Hiitola Tuija

Isopahkala Seija

Jokela Kari
Jukkola Paula
Jutila Mikko

Kestilä Markus

Klasila Heidi

Leppikorpi Jenna

Lähekangas Annika

Myntti Emma

Nivala Esko
Nivala Juho
Nivala Kirsti
Nivala Ulla

Pärkkä Ritva

Rautio Eila

Saukko Kaisa
Saukko Kalevi
Saukko Piia
Saukko Päivi
Saukko Saara
Saukko Tapani

Tanska Mika
Tanska Samuli
Tikkala Sirpa
Tohola Teemu

Ylikauppila Heikki
Ylikauppila Jarkko
Ylikulju Jari
Ylikulju Päivi