Hallinto ja päätöksenteko

Kunnan hallinto on järjestetty kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto.

Kunnanvaltuuston alaisuudessa toimivat tarkastuslautakunta sekä kunnanhallitus. Kunnanhallitus vastaa kunnan operatiivisesta johtamisesta. Kunnanhallituksen alaisuudessa toimivat neljä muuta lautakuntaa eli sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-aikalautakunta ja keskusvaalilautakunta. Kunnanhallituksen on myös mahdollista nimetä jaostoja tai toimikuntia tiettyjä tehtäviä varten.

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii viranhaltijaorganisaatio, jota johtaa kunnanjohtaja. Viranhaltijaorganisaatio on jakautunut kolmeen hallintokuntaan: hallinto- ja elinkeinotoimi, sivistystoimi ja tekninen toimi. Jokaisella hallintokunnalla on oma vastuualueensa ja kunnanhallituksen nimeämä osastopäällikkö. 

Hallintokuntien osastopäällikköinä toimivat seuraavat viranhaltijat:

-         Hallinto- ja elinkeinotoimi: kunnanjohtaja Kari Jokela

-         Sivistystoimi: sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Ylikulju

-         Tekninen toimi: tekninen johtaja Paavo Hentilä