Nuorisotoimi

Merijärven nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Kaikki nuorisotoimen tapahtumat ja toiminnot ovat päihteettömiä. Nuorten hyvinvointia tuetaan kasvatuksellisen ohjauksen ja neuvonnan avulla. Nuorisotoimi tekee tiivistä yhteistyötä Koivupuhdon koulun ja muiden kunnan toimijoiden paikallisten yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Toiminnasta vastaa vapaa-aikaohjaaja ja päätökset tekee vapaa-aikalautakunta.

vapaa-aikasihteerinä toimiiUlla Nivala p. 044 4776 220 ja sp ulla.nivala@merijarvi.fi

sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jari Ylikulju p. 044 4776 290 ja sp jari.ylikulju@merijarvi.fi
 

Vapaa-aikatoimisto löytyy kunnantalolta osoitteesta
Kunnantie 1, 86220 MERIJÄRVI

Etsivän nuorisotyön palveluista vastaa Jelppiverkko nuorten aktivointipalvelu. www.jelppiverkko.fi

Eveliina Anias-Nivala
etsivä nuorisotyöntekijä
p. 044 5395 457
eveliina.anias-nivala@jelppiverkko.fi