Asuminen ja rakentaminen

Asuminen, rakentaminen  sekä
ympäristö ja tukipalvelut

Tekninen osasto vastaa rakentamiseen, asumiseen ja ympäristöön
sekä kunnan sisäisiin tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä ja viranomaistoiminnoista. 

Vastuualueina ovat mm.

- kaavoitus ja tonttituotanto
- rakentamisen ohjaus
- kadut, puistot ja leikkipaikat
- liikuntatilat ja –paikat
- vuokrattavat asunnot ja toimitilat
- koulu, kirjasto ym. kunnan toimitilat
- puhdistuspalvelut
- ympäristönsuojelu
- vesi- ja viemärilaitos