Ympäristö ja luonto

Tekninen lautakunta ratkaisee asiat, jotka koskevat ympäristönsuojelua ja hoitaa näistä tehtävistä laissa määrätyt viranomaistehtävät sekä lisäksi maa-aineslain määräämät viranomaistehtävät.