Varhaiskasvatus

Merijärven varhaiskasvatus

Merijärvellä hoitoa järjestetään kahdessa varhaiskasvatusyksikössä Koivukehdon päiväkodissa sekä ryhmäperhepäiväkoti Koivutuvalla ja Koivupurossa.

Merijärvellä varhaiskasvatusta järjestetään kunnan päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa. Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja vanhempien vanhemmuutta. Ensisijainen kasvatusvastuu on aina vanhemmilla.

Toimintayksikkömme arjessa painotetaan lapsen luontaista tarvetta liikkua. Erityisesti leikin ja liikkeen kautta opetellaan arjessa tärkeitä taitoja, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Yksiköissämme sovelletaan kokopäiväpedagogiikkaa ja toimimme pääsääntöisesti pienryhmin. Yksiköiden toimintaa ohjaa Merijärven varhaiskasvatussuunnitelma, mikä pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 1.1.2023 Merijärvellä siirryttiin maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Koivukehdon päiväkoti 


Avoinna arkipäivisin kello 6.15-17.00 tarpeen mukaan
Osoite: Merijärventie 102 86220 Merijärvi
Sähköposti: varhaiskasvatus@edu.merijarvi.fi

RYHMÄT:
Peipot 1-3-vuotiaat
Puhelin 050 4628 395
WhatsApp +358 50 4628 395
sähköposti: peipot@edu.merijarvi.fi

Pääskyt 3-5-vuotiaat
Puhelin 050 4644 962
WhatsApp +358 50 4644 962
Sähköposti: paaskyt@edu.merijarvi.fi       

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
AP-toiminta Pääskyissä 6.15 ja 7.30 alkaen esiopetustiloissa, IP-toiminta esikoulun tiloissa 1-2 luokkalaisten kanssa.

IP-toiminta kello 12.30-16.30


Puhelin 044 4776 259
WhatsApp +358 44 4776 259

HUOM! Vuorohoito tarpeessa AP Koivutuvalla ja IP klo 16.30 eteenpäin

Päiväkoti Koivutupa


1-5-vuotiaat
Avoinna kello 5.00-22.00 tarpeen mukaan
Osoite: Merijärventie 107 86220 Merijärvi
Puhelin 050 3384 421
WhatsApp +358 50 3384 421
Sähköposti: koivutupa@edu.merijarvi.fi

Päiväkoti Koivupuro
Puhelin 040 5059 568

Varhaiskasvatusjohtaja
Puhelin 050 4422 196
WhatsApp +358 50 4422 196
Toimisto Koivukehdon päiväkodissa. Soittoaika arkisin kello 9.00-12.00.