Elinkeinotuet ja rahoitus

Kunnan oma tuki

Merijärven kunta tukee merijärvisiä yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia tarjoamalla ilmaista neuvontaa kunnan tai seutukunnan asiantuntijoiden kautta. Kunnalla on kaavoitettuna edullisia teollisuustontteja, joille sopii sijoittumaan suurikin yritys. Kunnalla on myös vapaana yritystiloja, joita vuokrataan kohtuullisella vuokralla.

1.700 € suuruisella starttirahalla kunta tukee uusien yritysten syntymistä. Starttirahan saamiselle on edellytyksenä kannattavan liiketoiminnan edellytykset täyttävän liiketoimintasuunnitelman ja rahoituslaskelmien tekeminen sekä päätoiminen yrittäjyys. Mikäli yritystoiminta on sivutoimista, tuen määrä on 400 €.  Yritystakauksia kunta ei pääsääntöisesti myönnä. Saat apua liiketoimintasuunnitelman ja rahoituslaskelmien laatimisessa.

ELY-keskus

Merijärvi ja Ylivieskan seutukunta kuuluvat alueiden kehittämistä koskevassa lainsäädännössä II tukialueeseen yhdessä muun Itä- ja Pohjois-Suomen kanssa. ELY-keskus voi myöntää alueen yritysten investointiavustuksiin kehittämistukea enimmillään 35 % investoinnin hankintamenosta vuosina 2014-2020. Kehittämistukea voidaan myöntää paitsi investointeihin, myös muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä lisäksi pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien menojen perusteella. Tukiprosentit vaihtelevat hieman yrityksen koon ja hankkeen mukaan, joten hankkeesta kannattaa neuvotella hyvissä ajoin ELY-keskuksen neuvojien kanssa (linkki www.ely-keskus.fi).

Leader-rahoitus

Leader-rahoitus on merkittävä rahoituslähde pienille yrityksille. Merijärvi kuuluu Rieska-Leaderin toiminta-alueeseen yhdessä Ylivieskan seutukunnan muiden kuntien ja Kannuksen kaupungin kanssa. Leaderin kautta pienyritykset voivat saada rahoitusta esim. kehittämishankkeisiin, investointeihin tai vaikkapa uuden työntekijän palkkaamiseen.  Tukiprosentit yrityshankkeisiin vaihtelevat hankkeen mukaan 25-90 % hankkeen kustannuksista. Tarkempaa tietoa linkistä www.rieskaleader.fi.