Selvitys lietteiden kuljetusjärjestelmän toimivuudesta

Jokilaaksojen jätelautakunta selvittää lietteiden kuljetusjärjestelmän toimivuutta toiminta-alueellaan. Selvitys tehdään puolueettomana selvityksenä ja selvitystyön toteutuksesta vastaa AFRY Finland Oy.

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan järjestää joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämänä. Jokilaaksojen jätelautakunnan toiminta-alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusjärjestelmä jätevesilietteiden osalta. Tällöin asukkaat sopivat itse lietekaivojen tyhjennyksistä kuljetusyritysten kanssa. Kunnan järjestämässä kunta vastaa palvelun järjestämisestä. Molempia tapoja koskevat samat jätelain velvoitteet.

Selvitystyöhön kuuluu satunnaisotanalla tehty kuntalaiskysely. Kyselylomakkeita on postitettu yleiseen viemäriin kuulumattomille kiinteistöille. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä niitä selvityksen koonnissa voi yhdistää yksittäisiin talouksiin.

Tiedote 16.10.2023

Päiväys