Työllisyyspalvelut

Kunnan työllisyyspalvelut

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden takia pitkään poissa työelämästä. Sen tarkoituksena on vahvistaa osallistujien työkykyä ja arjenhallintaa sekä parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan eri yksiköissä, seurakunnalla ja paikallisissa yhdistyksissä. Työtoimintaa on mahdollista toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa, jonka mukaan kuntien tulee järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan ja työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan 1 – 4 pv/vko. Työtoimintaan osallistuva henkilö saa työttömyyspäivärahan lisäksi kulukorvausta ja hän on oikeutettu matkakorvauksiin.

Merijärven kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa Huoltiksella osoitteessa Pajatie 3. Toiminnasta vastaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Marjo Nahkala, joka avustaa myös työnhakuun, työnhakuasiakirjoihin, opiskeluasioihin, kuntoutukseen, eläkkeeseen, työkokeiluun ym. liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Marjo Nahkala puh. 040-726 7565

marjo.nahkala(at)merijarvi.fi

 

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuun 1. päivä Kalajoella, Merijärvellä, Ylivieskassa, Alavieskassa ja Oulaisissa. Kuntakokeilussa työnhakijoiden työllistymistä vahvistetaan yhdistämällä valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

Kalajoella kuntakokeilun työllisyyspalveluiden toimitila sijaitsee Kuvalankulmalla, Kalajoentie 3:ssa. Tiloihin siirtyy kaksi TE-toimiston asiantuntijaa sekä kaksi työ- ja toimintapalveluiden sosiaaliohjaajaa, jotka tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. Paikallista palvelua tullaan tarjoamaan Merijärvellä kunnantoimistolla myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Työllisyyden kuntakokeilun nettisivut löytyvät osoitteesta

https://jokilaaksojentyollisyyskokeilu.fi/

 

Nuorten kesätyö

Merijärven kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja merijärvisille nuorille. Töihin otettavan nuoren tulee olla vähintään 15-vuotias. Työn kesto on kaksi viikkoa ja työaika 6 h/pv. Töitä tehdään kunnan omissa toimipisteissä (leikkikenttä, kirjasto, museo, nuorisotoimi, tekninen toimi) sekä sosiaalitoimen toimipisteissä (Salmenranta).

Kesätyöpaikat avataan haettavaksi keväällä hyvissä ajoin ennen kesälomien alkua.

 

Yrityksille maksettava tuki nuorten kesätyöllistämiseksi

Merijärven kunta maksaa merijärvisille yrityksille tukea merijärvisten nuorten työllistämiseksi kesällä. Tuki on tarkoitettu 16-18 -vuotiaiden nuorten työllistymiseen kahden viikon ajaksi kesä-heinäkuussa.

Tukihaku avataan haettavaksi yhtä aikaa kunnan kesätyöpaikkojen kanssa.