Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa.

Ennen rakennusluvan hakemista saatetaan edellyttää myös suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.
Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.
Rakennuksen purkamisen vaatii purkamisluvan tai purkamisilmoituksen.
Lupapäätöksen tekijänä voi olle rakennustarkastaja tai tekninen lautakunta.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus
Rakentamiseen liittyvä 1.7.2014 voimaan tullut tiedonantovelvollisuus koskee myös kotitalouksia. Kotitalouksien on ilmoitetttava 1.7.2014 lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle. Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot annetaan mös ennen käyttöönonottotarkastusta.
Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

ARA:n tuet
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n myöntämiä asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia haetaan ARA:lta.
Korjausavustukset 2018
Lisätietoja ja hakulomakkeita www.ara.fi
 

Tekninen johtaja Esa Linnala p. 044 4776 210

Teknisen toimen toimistosihteeri Kaija Pehkonen  p. 044 4776 204

Tekninen toimisto sijaitsee kunnantoimistossa osoitteessa
Kunnantie 1, 86220 Merijärvi

Teknisestä toimistosta saa tarvittavat lupahakemuskaavakkeet tai voit tulostaa ne ao. linkistä.

Rakennusvalvonnan lomakkeet
Rakennusjärjestys
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut
Rakentajan muistilista – Kotitalous rakentajana   (vero.fi)
Rakentamisilmoitus, kotitalous

Vesi- ja viemäriliittymät: Vesi- ja viemärilaitos
Sähköliittymät: Elenia Oy
Tieliittymäasiat: ELY-keskus
Jätehuolto: Vestia Oy