Nuorisotoimi

Nuorisotoimi

Merijärven nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. Kaikki nuorisotoimen tapahtumat ja toiminnot ovat päihteettömiä. Nuorten hyvinvointia tuetaan kasvatuksellisen ohjauksen ja neuvonnan avulla. Nuorisotoimi tekee tiivistä yhteistyötä Koivupuhdon koulun ja muiden kunnan toimijoiden paikallisten yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Toiminnasta vastaa vapaa-aikaohjaaja ja päätökset tekee vapaa-aikalautakunta.

Vapaa-aikaohjaajana toimii Ulla Nivala p. 044 4776 220 ja sp ulla.nivala@merijarvi.fi

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju p. 044 4776 290 ja sp jari.ylikulju@merijarvi.fi
 

Vapaa-aikatoimisto löytyy kunnantalolta osoitteesta
Kunnantie 1, 86220 MERIJÄRVI

Etsivän nuorisotyön palveluista vastaa Jelppiverkko nuorten aktivointipalvelu. www.jelppiverkko.fi

Merijärvellä Jelppiverkon yhteyshenkilönä toimii vs. vapaa-aikaohjaaja Raili Esko p. 044-4776 220, raili.esko@merijarvi.fi.

Etsivä nuorisotyöntekijä Maria Nyman p. 044 469 1764, maria.nyman@jelppiverkko.fi
Yksilövalmentaja Janne Helanen p. 044 469 1333,  janne.helanen@jelppiverkko.fi

Käyntiosoite Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki