Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitos

Merijärven kunnassa on kunnan oma vesilaitos. Merijärvelle puhdas vesi tulee Vihannin ja Sievin harjuista.

 

Merijärven kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2007 § 53 kunnan vesilaitoksen yleiset liittymisehdot ja taksat, jotka otettiin käyttöön 1.1.2008. Tekninen lautakunta  tarkisti taksoja 8.10.2015 § 28 ja § 29, jolloin talousveden ja jäteveden hintoja korotettiin. Talousvesi maksaa tällä hetkellä 1,1 €/m3 ja jätevesi 1,55 €/m3.  Liittymäkohtainen perusmaksu talousvedellä on
50 €/vuosi ja jätevedellä 40 €/vuosi. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.  

Liittymismaksut ovat  vesiliittymä 1.100 €/kiinteistö, viemäriliittymä asemakaava-alueella 1.800 €/kiinteistö ja viemäri haja-asutusalueella 2.000 €/kiinteistö.

Vesilaitoksen liittymisehdot

Vesilaitoksen liittymishinnoista ja käyttömaksuista saa lisää tietoa tekniseltä johtajalta puh. 044-4776 210.