Yhdyslatu/vaellusreitti

YHDYSLATU/VAELLUSREITTI

Merijärven kirkonkylän ja Ristivuoren välillä on yhdyslatu/vaellusreitti, jonka pituus on n. 9 km. Molemmat reitit lähtevät Merijärveltä Pitkänsalon tieltä kohti Torkkalaa. Torkkalan jälkeen reitit erkanevat toisistaan ollen aina välillä samalla reitillä. Latu on merkattu sinisin ja vaellusreitti punaisin merkein.

Reitti on maisemaltaan monimuotoinen. Sen varrelle sattuu kangasmetsää, rämettä ja kallioita. Etenkin kesäkelillä sadekelien sattuessa kalliot voivat olla liukkaita.