Koulumatkatuki

Koulumatkatukea maksetaan alle 20-vuotiaiden kotona asuvien nuorten matkakuluihin seuraavasti:
- yhdestä oppilaasta 8,40 €/kk
- toisesta                 12,60 €/kk
- seuraavista            16,80 €/kk 

Hakemukset on palautettava täytettynä 8.12.2023 mennessä.

 

Liitetiedostot
Päiväys