Ajankohtaista

Ajankohtaista

Sulkutiedote Merijärven terveyspalveluissa

18.06.2021

Vastaanotto  ja laboratorio

Lääkärin vastaanotto ja laboratorio  suljettu ajalla 28.6. - 8.8.2021.

Ajanvaraus Kalajoen terveyskeskukseen  044 4691 502.

Päivystys virka-ajan ulkopuolella Oulaisten yhteispäivystyksessä.

Ennen Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystykseen lähtöänne soittakaa aina terveysneuvontaan
puh. 116117 , jossa sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen kiireellisyyden arvion.

 

Laboratorion ajanvaraus: maanantaista – torstaihin kello 13 – 14 numerosta 044 4691 581 ja muuna aikana 044 4691 502.

 Kalajoen näyteenottoon voi varata ajan myös sähköisesti osoitteesta:

https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/sahkoine...

 

Suun terveydenhuolto

Merijärven hammashoitolassa ei hammaslääkäriä ajalla 28.6. - 8.8.2021.

Särkypäivystys arkipäivinä Kalajoella 044 4691 547, iltaisin ja viikonloppuisin hammaslääkäripäivystys sijaitsee Keski-Pohjanmaan keskusssairaalassa hammas- ja suusairauksien poliklinikan tiloissa , Mariankatu 16 - 20 , ensimmäinen kerros, D-siipi , arkisin klo 16 – 21 ja viikonloppuisin 8 – 21  

puh. 06 8287 450.

                                        

Neuvola

Merijärven neuvola on suljettu 5.7. – 8.8.2021 . Raskaana olevien ja pienten lasten neuvolakäynnit järjestetään sulun aikana Kalajoen neuvolassa, Kalajoentie 6. Ajanvaraus arkisin klo 12–13

puh. 044 4691 557. Yksittäisiä koronarokotuspäiviä voidaan järjestää sulun aikana Merijärven neuvolassa.

Koronarokotusten ajanvaraus kesäaikaan ma-pe klo 10 – 12 puh. 044 4691 532. Kaikki yli 16- vuotiaat voivat varata koronarokotusaikoja Merijärven neuvolaan tai Kalajoelle.

Ajan voi varata myös sähköisesti osoitteessa:

https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/sahkoine...

 

Fysioterapia

Fysioterapia ja apuvälinelainaamo suljettu ajalla 28.6. - 8.8.2021.

Kalajoen apuvälinelainaamo avoinna ma - pe klo 8 – 9, käynti Plassin tien puolelta.

Tarvittaessa ota yhteys Kalajoen fysioterapiaan ma-pe klo 8 – 9 puh. 044 4691 567.

 

Aurinkoista kesää!

KALAJOEN HYVINVOINTIPALVELUT

Kuulutus : Merijärven kuntavaalien tuloksen vahvistaminen

17.06.2021

Keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 pidetyssä kokouksessaan vahvistanut 13.6.2021 pidetyn kuntavaalin tulokset. Kuulutus liitteenä.

Merijärven markkinat to 8.7.2021

15.06.2021

Merijärven markkinat torstaina 8.7.2021 klo 10.00 - 14.00

Merijärven markkinat kaipaa myyjiä!

Myyntipaikkojen tiedustelut ja varaukset 044-4776 200

Kuulutus: Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivitys

15.06.2021

Kuulutus

Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivitys

VN/11961/2021

Fennovoima Oy on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen päivityksen 28.4.2021. Päivityksessä yhtiö kuvaa olennaiset kehitykset, jotka ovat tapahtuneet hankkeessa vuoden 2015 lupahakemuksen jättämisen jälkeen. Päivitetyt ja tarkennetut tiedot koskevat esimerkiksi laitoksen suunnitteluratkaisuja, turva- ja valmiusjärjestelyitä sekä ydinjätehuollon järjestämistä.

Laitoksen sijaintipaikka on Pyhäjoella Hanhikivenniemessä. Laitos on sähköteholtaan 1 200 megawatin suuruinen painevesireaktori. AES-2006-tyyppisen voimalaitoksen suunniteltu tekninen toiminta-aika on 60 vuotta.

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee rakentamislupahakemuksen ydinenergialain (990/1987) mukaisesti. Rakentamislupapäätös käsitellään myöhemmin valtioneuvostossa. Päätöksen tekeminen edellyttää, että Säteilyturvakeskuksen tuleva turvallisuusarvio on myönteinen ja että kaikki lain mukaiset ehdot täyttyvät.

Asiakirjan nähtävillä olo

Rakentamisluvan päivitys on julkaistu 28.4.2021 työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa https://tem.fi/rakentamislupahakemus. Asiakirja pidetään nähtävillä koko lupamenettelyn ajan.

Lausuntojen ja mielipiteiden esittäminen

Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle 15.6. – 15.9.2021 välisenä aikana.

Lausunnon tai mielipiteen voi esittää lausuntopalvelu.fi-sivustolla tai postitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Kirjaamon osoite on työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kirjaamon käyntiosoite on TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon VN/11961/2021.

Lausunnot ja mielipiteet julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Ministeriön tietosuojaselosteet ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa tem.fi/tietosuojaselosteet.

Lisätietoja Lisätietoja hankkeesta ja rakentamislupahakemuksesta antavat Fennovoiman yhteyshenkilöt valvontajohtaja Vesa Ruuska, puh. 020 757 8509, vesa.ruuska@fennovoima.fi sekä viestintä- ja PRjohtaja Sakari Kotola, puh. 020 757 9245, sakari.kotola@fennovoima.fi.

Lupahakemuksen käsittelystä lisätietoja antavat työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, puh. 050 444 9763, jaakko.louvanto@tem.fi sekä yli-insinööri Jorma Aurela, puh. 050 592 2109, jorma.aurela@tem.fi.

Helsingissä 15. kesäkuuta 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö

Päivitys ydinenergialain (990/1987) 18 §:n mukaiseen Hanhikivi 1 -ydinviomalaitoksen rakentamislupahakemukseen

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit Merijärvellä

10.06.2021

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus jatkaa maakunnan perinnemaisemakohteiden inventointia vuonna 2021. 

Päivitysinventoinnit käynnistyivät vuonna 2019. Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. 1990-luvun valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luonnonlaitumista ja -niityistä löydettiin enää rippeitä. Nykyään kaikki perinnebiotooppien luontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi. Niiden hoitoon on voinut saada tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmästä. Pitkäjänteinen hoitotyö alkaa näkyä esimerkiksi niittyjen uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja avaran maiseman palautumisena.

 Kuvannut Marika Laurila

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on muuttunut, uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Maatalouden tukiohjelmakauden vaihtuessa tarvitaan tietoa arvokkaiden perinnebiotooppien sijainnista ja hoitotarpeista. Kartoitus ei kuitenkaan velvoita alueiden hoitamiseen, eikä kyseessä ole myöskään alueiden suojelu. Koko maassa tehtävää kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet https://www.doria.fi/handle/10024/136257.  

Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Vuonna 2020 inventointeja tehtiin rannikolla ja sisämaassa. Vuonna 2021 inventointeja tehdään pääasiassa sisämaassa. Inventoinnit toteutetaan osana ympäristöministeriön rahoittamaa HELMI-elinympäristöohjelmaa. Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden maanomistajille ja hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta ja nykyisestä hoidosta. Kohteilla kartoitetaan kasvillisuutta ja puustoa. 

Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa suunniteltaessa.

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Marika Lax,

marika.lax@ely-keskus.fi, puh. 0295038366 ja

Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi,

puh. 0295037007

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Rokotusajanvaraus on nyt auki kaikille yli 16-vuotiaille.

10.06.2021

Rokotusajanvaraus on nyt auki kaikille yli 16-vuotiaille. Tee ajanvaraus kätevästi verkossa:

https://kalajoki.fi/sos…/terveyspalvelut/sahkoinen-asiointi/

Rokotukset ovat siirtyneet tästä 7.6.2021 alkaen Merenojan yhtenäiskoulun tiloihin (Pohjankyläntie 6). Rokotuspaikkana toimii yhtenäiskoulun pääaula/ruokasali (sisäänkäynti A, Pohjankyläntien puolelta).

Himangalla ja Merijärvellä rokotuspaikkana on neuvola.

Koulun edessä olevalle linja-autopysäkille voi pysäköidä rokotuksen ajaksi. Invakortilla pääsee pysäköimään pääoven eteen. Lisäksi parkkialuetta on liikuntasalin päässä Lankilantien ja Pohjankyläntien kulmassa. Koululle on kävelymatka keskustan palveluista. Koulun pihalla on tarkempi ohjaus.

Pukeudu rokotukseen tullessasi t-paitaan tai helposti riisuttavaan pitkähihaiseen.

Koronarokotuskattavuus on Kalajoella erittäin hyvällä tasolla. Ensimmäisen rokotteen on nyt saanut yhteensä 52,8% kaikista kalajokisista. Koko maan luku on 47,3%. Linkistä avautuvasta THL:n tilastosta voit tutkia tilannetta ikäryhmittäin, kunnittain ja sairaanhoitopiireittäin. https://bit.ly/3cqK5qG

 

Maskisuositus on edelleen voimassa!

Uusi verkkokirjasto palvelee

08.06.2021

Uusi verkkokirjasto palvelee osoitteessa

joki.finna.fi