Maatalous

Maatalous

Merijärven maaseutupalveluiden tuottajana toimii Kalajoen kaupunki, joka hallinnoi 6 kunnan alueelle ulottuvaa yhteistoiminta-aluetta (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki). Alueen 920 aktiivisella maatilalla on peltopinta-alaa n. 61000 ha ja yhteinen maaseutuhallinto vastaa vuosittain n. 45 miljoonan euron maataloustukien maksatuksesta. Yhteistoiminta-alueen taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista päättää neuvottelukunta, jossa on 2 edustajaa/kunta.

Maaseutupalveluiden tehtäviin kuuluvat mm.

  • EU- ja kansallisten korvausten käsittely, maksatus, tukineuvonta ja viljelijäkoulutukset
  • Maaseutuelinkeinojen kehittäminen
  • Hirvi-, lintu- ja petovahinkojen arviointi ja korvausten maksatus
  • Maatalousmaan hinta-arviot, viranomaislausunnot

 

Maaseudun kehittämisraha

Tuettavat kohteet:

  • Maksullinen lomitus
  • Peltojen kalkitus
  • Maa- ja lantanäyteanalyysit
  • Maatalousalan koulutukset
  • Metsätaloussuunnitelmien tuki

 

Kehittämisrahan hakulomake 
Maksullisen lomituksen kuntatuen hakulomake 

 

Lomituspalvelut

Merijärven lomituspalvelut tuottaa Kalajoen kaupunki. Yhteistyöalueeseen kuuluvat lisäksi Pyhäjoen ja Alavieskan kunnat.

Yhteystiedot

Maaseutuasiamies Timo Rahja puh. 044-4691 394
- toimistopäivä Merijärvellä maanantai ja tiistai, joka toinen keskiviikko

Johtava lomittaja Pirkko Nuorala, puh. 044-4691 300
- toimistopäivä Merijärvellä perjantaisin