Yhteysviranomaisen lausunto Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan YVA-suunnitelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta