Nuorten palvelu- ja ohjausverkosto

Nuorten palvelu- ja ohjausverkosto

Merijärven nuorten palvelu- ja ohjausverkosto toteuttaa kolmea tehtävää:

  1. Kokoaa tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioi niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

   2. Edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;

  3. Edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi

  Lisäksi työryhmä: 

·Sopii yhteisistä toimista alueen nuorten elinolojen parantamiseksi
·Tuo verkoston jäsenten toimintaa tunnetuksi muiden verkoston sisällä
 

Merijärven kunnan nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon kuuluvat:

Opetustoimi

Oppilashuolto

Sosiaalitoimi

Terveystoimi

Nuorisotoimi

Työhallinto

Kunnan työllisyyspalvelut

Poliisihallinto

4H-yhdistys

Pelastuslaitos

Etsivää nuorisotyötä kunnassa toteuttava Jelppiverkko

 

Verkosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Kokouksissa on käsitelty Merijärvisten nuorten elämässä ilmentyviä haasteita, tarpeita ja onnistumisia.

Palvelu- ja ohjausverkoston muistio 15.9.2020