Päiväkodin johtajan virka haettavana

UUDEN ÄÄRELLE MERIJÄRVELLE 
 
MERIJÄRVEN KUNNAN sivistystoimessa on haettavana   
 
Päiväkodin johtajan virka 1.1.2020 alkaen 
 
Merijärvi on 1100 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Merijärven varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät 1.1.2020 takaisin kunnan omaksi toiminnaksi. Varhaiskasvatuspalvelut ovat aiemmin olleet Kalajoen kaupungin tuottamia kuntien välillä tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kuntaan rakennetaan parhaillaan uutta päiväkotia koulukeskuksen alueelle. Päiväkotiin tulee 2 ryhmää ja rakennukseen tulee myös esiopetustilat (esiopetus koulun alaisuudessa) sekä oppilashuollon tiloja. Rakennus valmistuu kesällä 2020 ja otetaan käyttöön 1.8.2020. 
 
Päiväkodin johtaja vastaa kunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluvat mm. päiväkodin, ryhmäperhepäiväkodin ja perhepäivähoidon pedagoginen, toiminnallinen ja hallinnollinen johtaminen, varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtävät, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja arviointi. Alkuvaiheessa tehtäviin kuuluvat myös organisaatiomuutokseen liittyvät kehittämis- ja suunnittelutehtävät. 
 
Tehtävään haetaan innostunutta ja kehittämishaluista henkilöä. Arvostamme kokemusta esimiestyöstä ja asiantuntemusta varhaiskasvatuksesta. Edellytämme hyviä organisointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.  
 
Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31 §:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (74 § ja 75 §) mukaiset hakijat. 
 
Virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun asetuksen 504/2002 mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka 3 000 €/kk. Palvelussuhteen ehdot KVTES:n mukaan. 
 
Hakemuksiin, joita ei palauteta, tulee liittää oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä CV tai ansioluettelo. Hakemukset osoitetaan sivistyslautakunnalle. Osoite: Merijärven sivistyslautakunta, Merijärventie 106, 86220 Merijärvi tai sp. ebba.nokela@merijarvi.fi. Hakuaikaa on jatkettu ja se päättyy 11.11.2019 klo 16. Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon. 
 
Tiedustelut: Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju 044-4776 290 ja  Kalajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Elina Nygård 044-4691 263. 
 
Merijärven sivistyslautakunta

Päiväys: 

29.10.2019