Nuorten kesätyötuki yrityksille 16-18 -vuotiaiden työllistymiseen

NUORTEN KESÄTYÖTUKI 16-18 - VUOTIAIDEN TYÖLLISTYMISEEN

Merijärven kunta maksaa tukea nuorten 16-18 – vuotiaiden merijärvisten nuorten työllistymiseen merijärvisiin yrityksiin, myös maatilayrityksiin. Tuen suuruus on 200 € ja sen saamisen ehtona on, että yritys maksaa itse nuorelle myös vähintään 200 € eli palkka on vähintään 400 €. Työskentelyjakso on kaksi viikkoa kesä-heinäkuussa. Tukea ei makseta nuoren työllistymiseen lähiomaisten omistamassa yrityksessä.

Tukihakemuslomakkeita saa kunnantoimistosta ja ne täytyy palauttaa 31.3.2019 mennessä.
Tuki maksetaan yritykselle jälkikäteen.

Merijärvellä 7.2.2019

Kunnanhallitus

 

Päiväys: 

06.02.2019