Merijärven kunnan Varhaiskasvatuksessa on haettavana 3 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimea

MERIJÄRVEN KUNNAN Varhaiskasvatuksessa on haettavana 

3 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassaolevaa toimea 1.8.2020 alkaen.

Merijärvi on 1100 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Kuntaan rakennetaan parhaillaan uutta päiväkotia koulukeskuksen alueelle. Päiväkotiin tulee 2 päiväkotiryhmää ja esiopetustilat (esiopetus koulun alaisuudessa) sekä oppilashuollon tiloja. Rakennus valmistuu kesällä 2020 ja otetaan käyttöön 1.8.2020.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajalta toivomme herkkyyttä kohdata lämpimästi ja ammatillisesti eri ikäiset lapset ja heidän perheensä. Arvostamme vastuullisuutta, erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, myönteistä työotetta sekä kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Päiväkodin toiminnassa tulemme painottamaan lapsen luontaista tarvetta liikkua.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon edellytetään lasten ja nuorten suuntautumisopinnot.

Hakemuksiin, joita ei palauteta, tulee liittää oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä CV tai ansioluettelo. Hakemukset osoitetaan Merijärven sivistyslautakunnalle, Merijärventie 106, 86220 Merijärvi tai sähköpostitse varhaiskasvatus@merijarvi.fi. Hakuaika päättyy ma 16.3.2020 klo 9.00.

Valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista hyväksytty lääkärin­todistus terveydentilastaan ja esitettävä rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun asetuksen 504/2002 mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaan.

Tiedustelut:  Päiväkodin johtaja Elina Virtanen 050-4422 196, elina.virtanen@merijarvi.fi ja
                           Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju 044-4776 290.

Merijärven sivistyslautakunta

Päiväys: 

13.02.2020