Matka-avustukset

MATKA-AVUSTUKSET

Kunnan vuoden 2018 talousarviossa on varattu määräraha matkakustannusten korvaamiseen vuonna 2017 kunnan ulkopuolella työssä käyneille merijärvisille. Matka-avustushakemuksia saa kunnantoimistolta, jonne ne on palautettava täytettynä 23.11.2018 mennessä. Palautuksen yhteydessä on esitettävä vuoden 2017 verolippu, josta ilmenee verotuksessa vähennykseksi hyväksytyt matkakustannukset. Ilman verolippua avustusta ei makseta.

Työmatkatukilomake

KOULUMATKATUKI

Koulumatkatukea maksetaan alle 20-vuotiaiden kotona asuvien nuorten matkakuluihin seuraavasti:

- yhdestä oppilaasta        8,40 €/kk
- toisesta                       12,60 €/kk
- seuraavista                 16,80 €/kk

Koulumatkatukihakemuksia saa kunnantoimistolta, jonne ne on palautettava täytettynä 23.11.2018 mennessä.

Koulumatkatukilomake

Merijärvellä 30.10.2018

 

Kunnanhallitus

Päiväys: 

30.10.2018