Lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Esko Nivala pj.
Arvo Salmu vpj.
Toini Hiitola

Sivistyslautakunta

Piia Saukko pj.
Anna-Maija Jalonen vpj.
Olli-Pekka Hiitola
Janne Rautio
Tarja Salmela
Raimo Takaeilola
Sanna Tanska

Esittelijät: Jari Ylikulju
                   Tuula Alin-Biari Musafiri

Tekninen lautakunta

Hannu Saukko pj.
Kauko Klasila vpj.
Liisa Nivala
Eila Rautio
Saara Saukko
Jarkko Ylikauppila
Jussi Ylitalo

Esittelijä:

Vapaa-aikalautakunta

Paula Kestilä pj.
Tuija Hiitola vpj.
Tanja Aunio
Janne Kalapudas
Paavo Rautio
Kaisa Saukko
Anitta Talus

 

Esittelijät: Jari Ylikulju
                   Ulla Nivala

Keskusvaalilautakunta

Päivi Ylikulju pj.
Kari Jokela vpj.
Pirkko-Liisa Perälä
Juha Takaeilola
Timo Ylitalo

Kalajoen perusturvalautakunta

Merijärven kunnan edustajat

Juhani Alaranta
Kirsti Nivala (ympäristöterveydenhuollon osalta)