Lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Arvo Salmu pj.
Samuli Tanska vpj.
Toini Hiitola

Sivistyslautakunta

Paula Jukkola pj.
Piia Saukko vpj.
Olli-Pekka Hiitola
Janne Rautio
Eila Kyllönen
Raimo Takaeilola
Sanna Tanska

Esittelijät: Jari Ylikulju
                   Tuula Alin-Biari Musafiri

Tekninen lautakunta

Jarkko Ylikauppila pj.
Kai-Pekka Laitala vpj.
Juho Nivala
Jaana Pudas
Anna-Maija Saukko
Saara Saukko
Tanska Samuli

Esittelijä: Esa Linnala

Vapaa-aikalautakunta

Paula Kestilä pj.
Tuija Hiitola vpj.
Tanja Aunio
Janne Kalapudas
Paavo Rautio
Kaisa Saukko
Anitta Talus

 

Esittelijät: Jari Ylikulju
                Raili Esko

Keskusvaalilautakunta

Päivi Ylikulju pj.
Kari Jokela vpj.
Pirkko-Liisa Perälä
Juha Takaeilola
Timo Ylitalo

Kalajoen perusturvalautakunta

Merijärven kunnan edustaja

Kirsti Nivala (ympäristöterveydenhuollon osalta)