KUULUTUS eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta/Isokääntä Markku

KUULUTUS

Hallintolain mukaisesti kuulutetaan seuraavasta vireillä olevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta (ympäristönsuojelulaki 29§, 39§), joka koskee olemassa olevan eläinsuojan ja uuden eläinsuojan toimintaa Merijärvellä:

Tästä eläinsuojan ympäristölupahakemukseen

Päiväys: 

31.10.2018