Koulumatkatuki haettavissa

MERIJÄRVEN KUNNAN KOULUMATKATUKI   HAKULOMAKE

Tukea maksetaan alle 20-vuotiaiden kotona asuvien muulla paikkakunnalla opiskelevien 
nuorten matkakuluihin seuraavasti:

- yksi oppilas          8,40 €/kk
- toisesta              12,60 €/kk 
- seuraavista        16,80 €/kk

Tuki maksetaan lukukauden lopussa ja sitä haetaan kunnantoimistolta saatavalla lomakkeella.
Lomake on ladattavissa myös tämän sivun yläreunan linkista "Hakulomake".

Lomake palautetaan 31.5.2019 mennessä kunnantoimistolle osoite Kunnantie 1, 86220 Merijärvi

Merijärvellä 14.5.2019
Kunnanhallitus

Päiväys: 

15.05.2019