Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Kenen ilmoitus pitää tehdä

Keskeisistä luottamushenkilöistä lain mukaan sidonnaisuusilmoitus täytyy tehdä: kunnanhallituksen jäsenten, valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sekä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielinten jäsenten eli Merijärven tapauksessa teknisen lautakunnan jäsenten. Velvollisuus koskee myös varajäseniä.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät.

Mistä pitää ilmoittaa

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa, lähinnä yrityksen tai muun vastaavan yhteisön johtotehtävät (toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja). Luottamustoimi yrityksessä täytyy ilmoittaa, mikäli toimii yrityksen hallituksessa, hallintoneuvostossa tai niihin rinnastettavassa toimielimessä.

Merkittävällä varallisuudella tarkoitetaan varallisuutta, joka liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, esim. merkittävien kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiöiden omistamista. Pelkästään oman asunnon osakkeenomistusta ei tarvitse ilmoittaa. Myös merkittävät maa- ja metsäomistukset tulee ilmoittaa. Varallisuudesta ilmoitetaan omassa kunnassa sijaitsevat omistukset. Myös elinkeinoelämään liittyvät merkittävät velat ja takaukset tulee ilmoittaa.

Yhdistys- ja säätiötoiminta tulee ilmoittaa, mikäli niillä on merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamiseen.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja siinä ilmoitetuista sidonnaisuuksista. Tietoja on mahdollista täydentää niiden muuttuessa.

Sidonnaisuusilmoituksista muodostuvaan henkilörekisteriin sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Rekisteri julkaistaan kunnan kotisivuilla www.merijarvi.fi lukuun ottamatta julkisuuslain eli laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt kuntalain 84 §:n mukaisesti sille toimitetut luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Alla ovat Merijärven kunnan sidonnaisuusrekisterissä olevat ilmoitukset:

Alaranta Juhani
Alin-Biari Musafiri Tuula
Aunio Tanja
Hiitola Toini
Hiitola Tuija
Jokela Kari
Jukkola Paula
Jutila Mikko
Kestilä Paula
Kestilä Markus
Lahti Kari
Laitala Kai-Pekka
Leppikorpi Jenna
Linnala Esa
Lähekangas Annika
Majava Kaarina
Nivala Esko
Nivala Juho
Nivala Kirsti
Nivala Ulla
Pudas Jaana
Rautio Eila
Salmu Arvo
Saukko Anna-Maija
Saukko Kaisa
Saukko Matti
Saukko Piia
Saukko Päivi
Saukko Saara
Tanska Jari
Tanska Samuli
Ylikauppila Jarkko
Ylikulju Jari
Ylitalo Jussi Petteri