Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustukset haettavissa lokakuun loppuun

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOHDEAVUSTUSTEN HAKEMINEN

Kohdeavustus:

Kohdeavustusta voidaan myöntää paikallisille liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestölle, vapaille ryhmille, tai yksityisille hakijoille kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Avustusta voidaan myöntää yksittäisen tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, leireihin, kalustoon, kansainväliseen toimintaan, liikuntatapahtumien järjestämiseen, tilavuokriin sekä muuhun hyödylliseen toimintaan. Avustukset maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan.

Urheilija-apuraha:

Urheilijat voivat hakea urheilija-apurahaa vuosittain vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jaon yhteydessä. Urheilija-apurahaa hakeva urheilija ei voi samanaikaisesti hakea vapaa-aikalautakunnan kohdeavustusta. Urheilija- apurahaa voivat hakea joko urheilija itse tai urheiluseura. Vapaa-aikalautakunta voi niin halutessaan myöntää urheilija -apurahan myös ilman hakemusta.

Avustukset ovat haettavissa pe 30.10.2020 klo 15.00 mennessä

Lomakkeita saa kunnantoimistolta sekä kunnan nettisivuilta: http://merijarvi.fi/vapaa-aika/lomakkeet-0

Lomakkeet palautetaan allekirjoitettuja ja liitteineen vapaa-aikatoimistoon tai sähköisesti vapaa-aikatoimelle. Kohdeavustuksen maksaminen edellyttää hyväksyttävien kuittien toimittamista vapaa-aikatoimistoon hakemukseen liitettynä.

Avustussumma voi olla maksimissaan 70% hyväksyttävistä kustannuksista.

Lisätietoja: Ulla Nivala 044 4776 220, ulla.nivala@merijarvi.fi,  Kunnantie 1, 86220 Merijärvi

 

Päiväys: 

21.10.2020