Koulumatkatuki ja työmatkatuki haettavissa

Koulumatkatuki ja työmatkatuki haettavissa

Tulosta Koulumatkatuen hakulomake

Kunnan vuoden 2020 talousarviossa on varattu määräraha matkakustannusten korvaamiseen vuonna 2019 kunnan ulkopuolella työssä käyneille merijärvisille. Matka-avustushakemuksia saa kunnantoimistolta, jonne ne on palautettava täytettynä 30.11.2020 mennessä. Palautuksen yhteydessä on esitettävä vuoden 2019 verolippu, josta ilmenee verotuksessa vähennykseksi hyväksytyt matkakustannukset. Ilman verolippua avustusta ei makseta.

Tulosta Työmatkatuen hakulomake

Koulumatkatukea maksetaan alle 20-vuotiaiden kotona asuvien nuorten matkakuluihin seuraavasti:

- yhdestä oppilaasta              8,40 €/kk
- toisesta                                12,60 €/kk
- seuraavista                          16,80 €/kk

Koulumatkatukihakemuksia saa kunnantoimistolta, jonne ne on palautettava täytettynä 30.11.2020 mennessä.

Merijärvellä 9.11.2020

Kunnanhallitus

Päiväys: 

12.11.2020