Avoin työpaikka: Koulunuorisotyöntekijä

Haemme Merijärven ja Alavieskan kuntien yhteiseen koulunuorisotyön kehittämishankkeeseen työntekijää määräaikaiseen toimeen. Hankkeessa kehitetään molempien kuntien koulunuorisotyötä sekä digitaalista nuorisotyötä. Hakemukset tulee jättää ti 1.12.2020 klo 16.00 mennessä.

Koulunuorisotyöntekijän kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Työntekijältä toivomme kykyä kohdata ja ohjata nuoria yksilöinä ja ryhmänä, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, sosiaalisen median käyttötaitoja, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista. Hakijalla toivotaan olevan hyvät valmiudet digitaalisen nuorisotyönkehittämiseen.

Koulunuorisotyöntekijä kehittää monipuolista koulunuorisotyötä Alavieskan ja Merijärven yhtenäiskouluilla. Tehtävänä on nuorisotyön periaatteiden mukaisesti tukea oppilaita heidän tarpeissaan ja tehdä yhteistyötä koulujen oppilashuollon kanssa, esim. välituntitoimintojen kehittäminen ja motivointi, sekä digitaalisen nuorisotyön kehittäminen kuntiin. Työntekijä voi kohdata nuoria kouluajan lisäksi kouluajan ulkopuolella nuorisotilalla ja muissa nuorisotyön ympäristöissä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa, ja toteutetaan yhdessä nuorten, koulujen, oman toimialan työntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen seuranta ja raportointi on osa koulunuorisotyöntekijän työtehtäviä. Koulujen loma-aikoina työtehtävät ovat nuorisopalveluissa. Työ sisältää välillä iltatyötä sekä satunnaisesti viikonlopputyötä. Toimi edellyttää oman auton käyttöä.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Työaika on 38,25 tuntia/viikko ja palkkaus KVTES:n mukainen (02VAP060).

Työsuhde alkaa 4.1.2021 ja kestää 31.3.2022 asti.

Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/322682/fi_FI

Lisätietoja

Vapaa-aikaohjaaja Ulla Nivala 044-4776 220 tai

Rehtori-Sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju 044- 4776 290

Päiväys: 

18.11.2020