Ajankohtaista

Ajankohtaista

Avoin työpaikka: Koulunuorisotyöntekijä

18.11.2020

Haemme Merijärven ja Alavieskan kuntien yhteiseen koulunuorisotyön kehittämishankkeeseen työntekijää määräaikaiseen toimeen. Hankkeessa kehitetään molempien kuntien koulunuorisotyötä sekä digitaalista nuorisotyötä. Hakemukset tulee jättää ti 1.12.2020 klo 16.00 mennessä.

Koulunuorisotyöntekijän kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Työntekijältä toivomme kykyä kohdata ja ohjata nuoria yksilöinä ja ryhmänä, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, sosiaalisen median käyttötaitoja, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista. Hakijalla toivotaan olevan hyvät valmiudet digitaalisen nuorisotyönkehittämiseen.

Koulunuorisotyöntekijä kehittää monipuolista koulunuorisotyötä Alavieskan ja Merijärven yhtenäiskouluilla. Tehtävänä on nuorisotyön periaatteiden mukaisesti tukea oppilaita heidän tarpeissaan ja tehdä yhteistyötä koulujen oppilashuollon kanssa, esim. välituntitoimintojen kehittäminen ja motivointi, sekä digitaalisen nuorisotyön kehittäminen kuntiin. Työntekijä voi kohdata nuoria kouluajan lisäksi kouluajan ulkopuolella nuorisotilalla ja muissa nuorisotyön ympäristöissä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa, ja toteutetaan yhdessä nuorten, koulujen, oman toimialan työntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen seuranta ja raportointi on osa koulunuorisotyöntekijän työtehtäviä. Koulujen loma-aikoina työtehtävät ovat nuorisopalveluissa. Työ sisältää välillä iltatyötä sekä satunnaisesti viikonlopputyötä. Toimi edellyttää oman auton käyttöä.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Työaika on 38,25 tuntia/viikko ja palkkaus KVTES:n mukainen (02VAP060).

Työsuhde alkaa 4.1.2021 ja kestää 31.3.2022 asti.

Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/322682/fi_FI

Lisätietoja

Vapaa-aikaohjaaja Ulla Nivala 044-4776 220 tai

Rehtori-Sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju 044- 4776 290

Koulumatkatuki ja työmatkatuki haettavissa

12.11.2020

Koulumatkatuki ja työmatkatuki haettavissa

Tulosta Koulumatkatuen hakulomake

Kunnan vuoden 2020 talousarviossa on varattu määräraha matkakustannusten korvaamiseen vuonna 2019 kunnan ulkopuolella työssä käyneille merijärvisille. Matka-avustushakemuksia saa kunnantoimistolta, jonne ne on palautettava täytettynä 30.11.2020 mennessä. Palautuksen yhteydessä on esitettävä vuoden 2019 verolippu, josta ilmenee verotuksessa vähennykseksi hyväksytyt matkakustannukset. Ilman verolippua avustusta ei makseta.

Tulosta Työmatkatuen hakulomake

Koulumatkatukea maksetaan alle 20-vuotiaiden kotona asuvien nuorten matkakuluihin seuraavasti:

- yhdestä oppilaasta              8,40 €/kk
- toisesta                                12,60 €/kk
- seuraavista                          16,80 €/kk

Koulumatkatukihakemuksia saa kunnantoimistolta, jonne ne on palautettava täytettynä 30.11.2020 mennessä.

Merijärvellä 9.11.2020

Kunnanhallitus

Merijärven terveyspalveluiden tiedote

28.10.2020

MERIJÄRVEN TERVEYSPALVELUIDEN TIEDOTE

Lääkärin ja hoitajan vastaanotto sekä laboratoriovastaanotto Merijärven terveysasemalla torstaisin vain ajanvarauksella. Puh. 044 4691 502.  

Diabeteshoitajan vastaanotto on Merijärven terveysasemalla maanantaisin kolmen viikon välein.  Ajanvaraus puh. 044 4691 502. Diabetesvälineitä voi noutaa Merijärven vastaanotolta torstaisin klo 8 – 11.

Merijärven äitiys- ja lastenneuvola toimii tällä hetkellä normaalisti. Osa lasten terveystarkastuksista on jäänyt maalis-toukokuulla väliin (2 – 6 v). Mikäli sinulla on huolta lapsen terveyteen liittyen, varaathan lapselle neuvola-ajan. Ajanvaraus puhelintuntisin Maila Rasmus puh. 044 4691 724 ma, ke ja to klo 12 -13 tai Saila Pulli ma-to klo 12 -13 puh. 044 4691 557.

Lääkinnällistä kuntoutusta ja yksilöterapiaa järjestetään Merijärvellä keskiviikosta perjantaihin.  Kuntoutus- ja apuvälineasioissa ota yhteys fysioterapeutti Anna Järvelään ke-pe puh. 044 4691 722.

Hammashoidon vastaanotot toimivat parittomilla viikoilla. Yksittäisinä päivinä voi olla hammaslääkärin tai suuhygienistin  vastaanottoaikoja myös parillisilla viikoilla.  Särkypäivystys puh. 044 4691 547 ja ajanvaraus puh. 044 4691 507.

Kaikille yli 15-vuotiaille asiakkaille suositellaan suu-nenäsuojan käyttöä asiakaskäynneillä!

Sairaana ja lievilläkään infektio-oireilla ei terveysaseman vastaanotoille voi tulla. Ole puhelimitse yhteydessä ajan perumiseksi ja oireiden arvioimiseksi puh. 044 4691 502 tai 044 4691 803. Tarvittaessa sinut ohjataan Himangan infektioyksikköön tai Kalajoen Drive-in näytteenottoon.

KALAJOEN HYVINVOINTIPALVELUT

 

Laskutustietojen muutos

22.09.2020

Merijärven kunta vastaanottaa jatkossa verkkolaskuja. Toivomme yhteistyökumppaneidemme toimittavan kunnalle osoitetut laskut mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Mikäli verkkolaskujen lähettäminen ei ole mahdollista, laskut voi toimittaa myös paperisena uuteen osoitteeseen.

Lue asiasta tarkemmin tiedotteestamme. Tiedotteessa on myös kunnan uudet laskutusosoitteet sekä sähköisille verkkolaskuille, paperisille laskuille että sähköpostilaskuille.

Merijärven kunnan yli 70-v. koordinaattori on aloittanut

09.04.2020

Merijärven kunnan yli 70-vuotiaiden ja muihin riskiryhmiin kuuluvien asiointiapua koordinoi Marjo Nahkala. Hänen puhelinnumeronsa on 040-726 7565, yhteydenotot arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14. Marjon kautta saa apua kauppa- ja apteekkiasiointiin sekä myös muihin huoliin, joita vallitseva tilanne herättää.  

Merijärven kunnan koronatiedote

18.03.2020

Kalajoen kaupunki on linjannut sosiaali- ja terveystoimen palveluita poikkeusolojen takia. Linjausten vaikutukset merijärven kuntalaisille ovat alla olevassa tiedotteessa.

Ajantasaista tietoa Kalajoen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista koronaviruksen esiintymisaikana löytyy osoitteesta kalajoki.fi/koronatiedote.